Kesäheinä -valokuvamyyntinäyttely Niittytuvassa kesällä 2019

20.03.2019

Hiljaisen kansan Niittykahvilassa on 5.6. – 22.9.2019 esillä Kirsi Sahrman-Hauhian valokuvia kainuulaiselta niityltä. Valokuvat on kuvattu vuosina 2008 – 2018. Kuvauksen kohteena on ollut Sahrman-Hauhian oma luonnonhoitoniitty sekä kesällä 2018 perustettu maisemanhoitoniitty Suomussalmen Ala-Vuokissa. Sahrman-Hauhia on tehnyt maisemanhoitotöitä luonnon monimuotoisuuden ja perinnemaisemien hyväksi vuodesta 2008 alkaen. Valokuvanäyttelyn kuvat koostuvat pääosin kainuulaisista niittykasveista. Näyttely on myös kunnianosoitus perinnemaiseman tärkeimmille hoitajille eli laiduntaville eläimille, ja tässä tapauksessa alkuperäiselle suomalaiselle lammasrodulle Kainuun harmaalle. 

Näyttelyn tavoitteena on kiinnittää huomiota yhteen maamme nopeimmin uhanalaistuvaan lajiryhmään – niittykasveihin. Samalla kun niittykasvit harvinaistuvat, käy elo myös muille eliöille ahtaaksi. Luontotyypit ja lajistot yksipuolistuvat niittyjen umpeutumisen myötä. Monet matalakasvuiset niittylajit hyötyvät niitosta ja laidunnuksesta, koska ne saavat tarvitsemaansa valoa ja elintilaa. Myös monet linnut, perhoset, pölyttäjät ja kovakuoriaiset ovat riippuvaisia ns. vanhakantaisesta maataloudesta, johon kuului karja ja eläinten laiduntaminen, niittyjen niittäminen sekä lehdestys. Myös ihmisen oman viihtyvyyden vuoksi maaseutumaiseman kauneusarvojen vaaliminen on tärkeää. Oma ja luonnon hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Perinteinen kulttuurimaisema onkin monelle henkisten voimavarojen lähde. 

Pienimuotoinen valokuvanäyttely on Sahrman-Hauhian toinen yksityisnäyttely ja siihen on saatu tukea Suomussalmen sivistyslautakunnan kulttuurin kohdeavustuksesta.

Kirsi Sahrman-Hauhia synt. 1973 Karkkilassa

Mökkeillyt Suomussalmella vuodesta 2008 ja muuttanut Suomussalmelle turkulaisen aviomiehensä kanssa v. 2015 ”valtamuuttovirtaa vastaan”

Asuu pienellä maatilalla Suomussalmen Ala-Vuokissa (lampaita ja kanoja)

Viimeisimmältä koulutukseltaan agrologi (AMK)

Harrastaa valokuvausta, maisemanhoitoa, erästelyä ja kalastusta

Omaa vahvan luontosuhteen, joka kumpuaa jo lapsuudesta: perheen kanssa vietetyistä telttailu- ja kalastusretkistä, mummujen kanssa kasvimaalla touhuamisesta sekä sukulaisten lypsykarjatilalla vietetyistä hetkistä.


Näyttelypaikan tiedot:
Hiljaisen Kansan Niittykahvila
Vitostie 547
89800 Suomussalmi
Avoinna:
5. – 16.6. klo 10 – 17
17.6. – 11.8. klo 9 – 18
12.8. – 1.9 klo 10 – 17
5. – 8.9. klo 10 – 17
12. – 15.9. klo 10 – 17
19. – 22.9. klo 10 – 17

Tervetuloa!